معرفی فضاها

ایجاد فضایی مناسب برای استارت آپ هایی که می خواهند یک فضای کار مجهز و دائمی داشته باشند.

سالن کنفرانس شتابدهنده وستا
فضای کار اختصاصی شتابدهنده وستا
فضای کار اشتراکی شتابدهنده وستا

استارتاپ ها و فضای مورد نیاز

مرکز نوآوری باز وستا دارای فضای کار اشتراکی ، دفاتر و فضای کار اختصاصی ، سالن کنفرانس و همایش و کافه فناوری محیطی مناسب جهت فعالیت تیم ها و شرکت های استارتاپی و نوپا.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و استفاده از امکانات مرکز نوآوری باز وستا می توانند با پر نمودن فرم جذب و پذیرش با مجموعه در ارتباط باشند.

فضاهای مرکز نوآوری وستا

سوله

سوله های صنعتی فضاهایی برای انجام فعالیت های فناوری و خدماتی می باشد

زمین

زمین برای انجام فعالیت های کشاوری و کارگاهی استفاده می شود.

دفاتر کاری

دفتر کار برای انجام فعالیت های اداری و فناوری استفاده می شود.

فضای اختصاصی

فضای اختصاصی برای انجام فعالیت های خصوصی استارت آپ ها طراحی شده است.

کافه فناوری

یک محیطی صمیمی و خلاقانه است که آموزش و خدمات بسیاری در زمینه کسب و کار ارایه می کند.

فضای کار اشتراکی

فضای اشتراکی برای برگزاری همایش ها و جلسات استارت آپی طراحی شده است.

سوله ها

مجموعه ی وستا با افتخار دعوت می کند از همه ی صاحبان ایده و کسب وکار که از امکانات فراهم شده نظیر : سوله، دفتر کار خصوصی و اشتراکی، زمین، ازمایشگاه، کارگاه و کافه فناوری دیدن فرمایند و براساس نیاز خود از فضاهای موجود برای رشد و توسعه ی کسب و کار خود در محیطی دانشگاهی و وزین بهره ببرند.
سوله وستا
عکس هوایی زمین شتابدهنده وستا

زمین

مجموعه ی وستا با افتخار دعوت می کند از همه ی صاحبان ایده و کسب وکار که از امکانات فراهم شده نظیر : سوله، دفتر کار خصوصی و اشتراکی، زمین، ازمایشگاه، کارگاه و کافه فناوری دیدن فرمایند و براساس نیاز خود از فضاهای موجود برای رشد و توسعه ی کسب و کار خود در محیطی دانشگاهی و وزین بهره ببرند.

دفاتر کاری

مجموعه ی وستا با افتخار دعوت می کند از همه ی صاحبان ایده و کسب وکار که از امکانات فراهم شده نظیر : سوله، دفتر کار خصوصی و اشتراکی، زمین، ازمایشگاه، کارگاه و کافه فناوری دیدن فرمایند و براساس نیاز خود از فضاهای موجود برای رشد و توسعه ی کسب و کار خود در محیطی دانشگاهی و وزین بهره ببرند.
دفاتر کاری
فضای اختصاصی

فضای اختصاصی

مجموعه ی وستا با افتخار دعوت می کند از همه ی صاحبان ایده و کسب وکار که از امکانات فراهم شده نظیر : سوله، دفتر کار خصوصی و اشتراکی، زمین، ازمایشگاه، کارگاه و کافه فناوری دیدن فرمایند و براساس نیاز خود از فضاهای موجود برای رشد و توسعه ی کسب و کار خود در محیطی دانشگاهی و وزین بهره ببرند.

کافه فناوری

مجموعه ی وستا با افتخار دعوت می کند از همه ی صاحبان ایده و کسب وکار که از امکانات فراهم شده نظیر : سوله، دفتر کار خصوصی و اشتراکی، زمین، ازمایشگاه، کارگاه و کافه فناوری دیدن فرمایند و براساس نیاز خود از فضاهای موجود برای رشد و توسعه ی کسب و کار خود در محیطی دانشگاهی و وزین بهره ببرند.
کافه فناوری
فضای کار اشتراکی شتابدهنده وستا

فضای کار اشتراکی

مجموعه ی وستا با افتخار دعوت می کند از همه ی صاحبان ایده و کسب وکار که از امکانات فراهم شده نظیر : سوله، دفتر کار خصوصی و اشتراکی، زمین، ازمایشگاه، کارگاه و کافه فناوری دیدن فرمایند و براساس نیاز خود از فضاهای موجود برای رشد و توسعه ی کسب و کار خود در محیطی دانشگاهی و وزین بهره ببرند.
اسکرول به بالا