Westa Open innovation Center

مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا

We show the plan from idea to goal

استارت آپ ها

هدف ما کمک به رشد استارت آپ ها می باشد. فناوری آن قدرت را دارد تا جهان را به مکانی بهتر تبدیل کند.ما زمان و منابع خودمان را روی کار آفرینی سرمایه گذاری می کنیم که در صنعت تاثیر گذار هستند.

300
طرح های داوری شده
50
طرح های منتخب
10
پیش شتابدهی (ایده اولیه)
5
شتابدهی

دریافت مشاوره و منتورینگ

منتورها و مشاورین ما ،استارت آپ ها را به شرکت های لنگر معرفی می کنند و به آن ها کمک میکنند تا ایده خود را عملی کرده و آن را گسترش دهند. شما می توانید جهت رزرو وقت مشاوره و منتورینگ ، کلیک کنید.

ایده ات را بگو | وستا

ایده ات را بگو!

در صورتی که طرح یا ایده ای در زمینه کشاورزی ، میان رشته ای، زیست محیطی و بیوتکنولوژی به در نظر دارید ، با ما در میان بگذارید.

عضو انجمن جهانی پارک های علمی IASP

IASP انجمن جهانی پارک های علمی و حوزه های نوآوری است. این سازمان ، پارک های علمی، تکنولوژی و تحقیقاتی و دیگر حوزه های نوآوری را با یکدیگر مرتبط می سازد و خدماتی را ارائه می دهد که موجب رشد و شکوفائی اعضای خود می گردد. مرکز وستا نیز به عضویت انجمن جهانی پارک های علمی پیوسته است.

شبکه همکاران وستا

اسکرول به بالا