​شرح خدمات وستا

 •  
 • ارزیابی سطح فناوری
 • ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری فناوری
 • مشاوره انتقال فناوری
 • تحقیقات بازار (جمع‌آوری و پردازش و تحلیل نظام‌مند اطلاعات و داده‌ها در مورد کلیه پارامترهای  بازار کالاها و خدمات) در حوزه محصولات دانش‌بنیان
 • مشاوره و تدوین برنامه بازاریابی (تحلیل شرایط محیطی و بخش‌بندی بازار و تدوین استراتژی و برنامه تفصیلی) و مشاوره مدیریت برند در حوزه محصولات دانش‌بنیان
 • بازاریابی (ایجاد مجموعه هویت بصری برند، و طراحی و پیاده‌سازی ساختار دپارتمان بازاریابی و فروش، و تعامل با شبکه‌های همکاری (مانند شبکه توزیع)، و پیاده‌سازی بسترهای نرم‌افزاری مرتبط با شبکه فروش، و مدیریت ارتباط با مشتری) در حوزه محصولات دانش‌بنیان
 • خدمات طراحی صنعتی در حوزه محصولات دانش‌بنیان
 • ارزیابی آمادگی صادراتیERA)، مدیریت صادرات
 • طراحی فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری و توسعه محصول جدید (NPD)
 • مشاوره شناسایی و اخذ مجوزهای ضروری و استقرار استانداردهای محصول
 • مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص قراردادها
 • مشاوره جذب و بکارگیری منابع انسانی خبره (شخصیت‌شناسی و مهارت‌سنجی افراد با توجه به نیازهای سازمان)
 • سرمایه‌گذاری (1- مشارکت حقوقی (سهامداری)، 2- مشارکت در پروژه و طرح، 3- خدمات توانمندساز و توسعه‌دهنده (Developer) و سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مشارکت در راه‌اندازی شرکت‌های نوپا و اصلاح مدل سرمایه‌گذاری و ساختار سازمانی، تسهیل سرمایه‌گذاری، مدیریت هزینه و ... )
 • خدمات جذب سرمایه (رویدادهای جذب سرمایه، خدمات جمع‌سپاری (Crowdsourcing، Crowdfunding) )
 • مدیریت دانش (اجرای همه مراحل چرخه مدیریت دانش از قبیل تولید دانش، طبقه‌بندی دانش، نگهداری دانش، اشتراک دانش، استفاده از دانش) مشروط بر یکپارچگی با سایر سامانه‌های سازمانی
 • مدیریت زنجیره تأمین (برنامه‌ریزی زنجیره و مدیریت تامین کنندگان، برنامه‌ریزی تولید و تدارکات) در حوزه محصولات دانش‌بنیان
 • تامین، تجهیز و توسعه فضاهای مورد نیاز برای استقرار تیم ها و شرکت ها با هدف کسب فناوری، اختراعات و توسعه محصولات جدید.
 • ارزیابی دانش فنی رسوب شده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای سنجش ظرفیت تجاری سازی
 • مستند سازی طرح های قابل تجاری سازی و ارائه در فن بازار​​​​​​​
 •