​با برقراری ارتباط میان خریداران، فروشندگان و کارگزاران فناوری بازاری ایجاد میکنیم تا صنعت گران هوشمند را که به دنبال نوآوری هستند به تولید کنندگان فناوری مرتبط کنیم و کمک میکنیم به ارزش گذاری و انتقال فناوری

بازار فناوری وستا

این بازار با گروه هایی از تولید کنندگان فناوری برجسته در ارتباط است و تلاش میکند دروازه ای برای ارائه فناوری های آنها ایجاد کند . ما نیازهای صنعت و شرکت ها را که به دنبال فناوری هستند را نیز جستجو خواهیم کرد تا امکان تبادل را افزایش دهیم . در طول 20 سال گذشته بازارهای فناوری و نوآوری باز به روش های ظریفی تکامل پیدا کرده اند که رویکردی بالاتر و هدایتگرانه تر را نسبت به بازارهای سنتی و ساده میطلبد. وستا با تطبیق روش ها و ابزارها به منظور پاسخ گویی به نیازهای مشتریان به تکامل خود ادامه میدهد. بازدید کنندگان ما این امکان را دارند تا پروژه های بسته های فناوری و نیازهای فناوری را در این سایت جستجو کنند

فروشگاه فناوری
نیازمندی های فناوری
تکمیل زنجیره ارزش
درخواست فروش فناوری