منتورینگ

پایش اولیه ایده‌ ها، حمایت و راهبری به منظور تهیه محصول اولیه.
mentor (2)
دکتر حمیدرضا مختاری

مشاوره کسب و کار

mentor (5)
دکتر محمد میثمی تبار

منتور

mentor (9)
مهندس مجید کافی

مشاوره کسب و کار

mentor (11)
دکتر افسون رحمان پور

منتور آکادمیک

mentor (14)
دکتر محمد تقی امانپور

مشاور و منتور

پروفسور علیرضا خرازی پور
پروفسور علیرضا خرازی پور

منتور آکادمیک ، صنعتی و کسب و کار

mentor (15)
دکتر عبدالمعین اسقائی

منتور آکادمیک و کسب و کار

mentor (3)
دکتر علیرضا حقیقی

منتور کسب و کار

mentor (6)
دکتر عبدالله مخبر دزفولی

منتور آکادمیک و کسب و کار

mentor (12)
دکتر سید داود حاجی میر رحیمی

مشاور و منتور کسب و کار

mentor (8)
مهندس بردیا بازرگان

منتور کسب و کار

mentor (13)
دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری

منتور کسب و کار

mentor (7)
دکتر شکوفه شهرزاد

منتور آکادمیک

mentor (10)
مهندس حمید حکمتدان

منتور کسب و کار

mentor (16)
مهندس جمشید ملک محمودی

منتور کسب و کار

اسکرول به بالا