منتورینگ

پایش اولیه ایده‌ ها، حمایت و راهبری به منظور تهیه محصول اولیه.
دکتر شکوفه شهرزاد
دکتر حمیدرضا مختاری

مشاوره کسب و کار

mentor (9)
مهندس مجید کافی

مشاوره کسب و کار

پروفسور علیرضا خرازی

منتور آکادمیک ، صنعتی و کسب و کار

دکتر عبدالمعین اسقائی
دکتر عبدالمعین اسقائی

منتور آکادمیک و کسب و کار

دکتر علی رضا حقیقی
دکتر علیرضا حقیقی

منتور کسب و کار

دکتر عبدالله مخبر دزفولی
دکتر عبدالله مخبر دزفولی

منتور آکادمیک و کسب و کار

مهندس بردیا بازرگان
مهندس بردیا بازرگان

منتور کسب و کار

mentor (16)
مهندس جمشید ملک محمودی

منتور کسب و کار

اسکرول به بالا