درباره ما

ما در وستا برآنیم تا با بهره برداری از فناوری های جدید و تاثیر گذار و با تکیه بر فناوری های میان رشته ای فرصت عبور از مرزهای سنتی رشته های گوناگون دانش را با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب در دانش کشاورزی فراهم کنیم 

ماموریت ما

هدف ما یافتن راه حل های نوآورانه است. وستا به چالش های کشاورزی و بیوتکنولوژی و زیست محیطی  میپردازد. برنامه ما بهره برداری از کارآفرینان جوان و ارائه آنها به سرمایه گذاران و صندوق های مالی ، مربیگری و پشتیبانی فناوری و دانشی با هدف توسعه مقیاس پذیر و پایدار.طراحی ساختار نوآوری وستا منطبق با ساختارهای معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری میباشدو به ویژه بر پایه اصول مقیاس پذیری و پایداری.

می پرسند که داستان وستا از کجا آغاز شده؟ این پرسش را به نقطه ی آغازی می کشاند که دغدغه ام برچیدن نا امیدی و بی هدفی از کالبد جامعه ای است که درونش رشد کرده ام و در کنار مردمانش زیسته ام. و این رویای شیرین به سر انجام نمی رسد مگر آنکه جوانان و هر آن که صاحب فکر و اندیشه و بضاعتی است در جایگاهی درست به آرمانهایش دست پیدا کند.

و خوب می دانم که این پایان راه نیست و من اندیشه ای بزرگ در سر می پردازیم برای احیای جامعه ای سلامت که کودکانش در بستری امن به فردایی روشن گام بگذارند. و باور دارم که ما زمستان دیگری را سپری خواهیم کرد با عصیان بزرگی که درونمان هست و تنها چیزی که گرممان می دارد آتش مقدس امیدواری است….

دکتر ندا نیک وش

بنیانگذار مرکرنوآوری باز و انتقال فن‌آوری وستا

تبدیل کشاورزی به کسب و کاری سودمند. ترویج کسب و کارهای کشاورزی مبتنی بر کشاورزی دانش بنیان. تاثیر گذاری فناوری های میان رشته ای در توسعه کسب و کار. ایجاد فضای تعاملی میان سرمایه گذاران ، کار آفرینان و ایده پردازان. جذب منافع انسانی ارزشمند و تاثیر گذار داخل و خارج کشور.

داستان ما‌ در وستا

برای روایت داستان وستا به سراغ اولین مراجعه کننده ی وستا می رویم ، جوان با سواد و مخترعی که وقتی پای صحبتش می نشینم از روزی صحبت می کند که در اتاق بازرگانی به دعوت مرحوم مهندس سعیدی و دیداری با خانم دکتر نیک وش و دختر خانمشان داشتند. آن جلسه نقطه عطفی بود برای شکل گیری وستا در مرکز آموزش عالی امام خمینی ، مرکزی برای دستگیری از جوانانی که نمی دانند چگونه به آرزوهایشان جامه ی عمل بپوشانند و یا آنهایی که سرخورده اند از ادامه راه.

آقای پی پل زاده می گفت : ویژگی ارزشمند وستا همدلی و دوستی بین اعضاء آن است. و اما ویژگی بارز وستا این است که شما را به افرادی پیوند می دهد که سر حلقه ی ایده ها و کسب و کار شما هستند و این توانایی بر جسته وستا است. و در آخر دریافتم که وسعت وستا به اندازه ی قلب هایی است که آن را باور کرده اند و به آن وفادار مانده اند.

Free Book Cover Mockup PSD-min

تا زمانی که دست از تلاش نکشیده اید ، شکست نخورده اید.

msg569161491-178782

چشم انداز ما

وستا یک اکوسیستم برای کنار هم قرار گرفتن تمامی حلقه های نادیده گرفته شده ، برای ایجاد زنجیر سود آوری کسب و کار در حوزه کشاورزی می باشد. ساختار تشکیل دهنده وستا شامل ، شرکت های لنگر ، شرکت های نوپا ، شتابدهنده ، بازار مجازی وستا ، کافه فناوری ، دفتر انتقال فناوری ، نهاد تامین مالی خطر پذیر vc می باشد. فضا های وستا شامل ، فضای اشتراکی برای بارگذاری جلسات و سمینار ها ، فضای مربوط به استقرار تیم ها و واحد های فناور ، فضای آزمایشگاهی ، فضای مربوط به اشخاص حقوقی مثل شتابدهنده ها و سرمایه گذاران ، سوله های خصوصی می باشد. 

اسکرول به بالا