آشنایی با زیست بوم وستا

آشنایی با زیست بوم وستا

در این پست بدنبال آشنا کردن شما با زیست بوم وستا هستیم. سوالی که اکثرا از مجموعه ما دارند این است هدف از شکل گیری مجموعه ما چه بوده است. بطور کلی هدف از ایجاد این پست این بود شما عزیزان را با دیدگاه وستا، ماموریت وستا، جریان کار ما …

آشنایی با زیست بوم وستا مطالعه بیشتر »