پلت فرم نوآوری باز

پلت فرم نوآوری باز (OIP) یک قالب مجازی است برای جمع آوری صاحبان مشکل و مسئله و جمعیتی که آماده ارائه راه حل هستند.این قالب شرکتهایی را که چالشهای پیچیده ای برای کسب و کار خود دارند را قادر میسازد تا راه حل های نوآورانه را با استفاده ازنوآوری های شرکت های استارت آپی برای بهبود کسب و کار خود استفاده کنند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها