دکتر افسون رحمان پور

دکتر افسون رحمان پور

منتور آکادمیک

 • کارشناسی علوم گیاهی از دانشگاه ارومیه
 • کارشناسی ارشد علوم گیاهی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دکترای تخصصی علوم گیاهی(فیزیولوژی گیاهی) از دانشگاه پیام نور تهران شرق
 • تدریس گیاهان پیازی و باغ پیازی ایرانی
 • تدریس درختان و درختچه های آربوراتوم در باغ گیاهشناسی ملی ایران
 • تدریس آشنایی با کاشت، نگهداری و تکثیر گیاهان پیازدار، غده دار و ریزوم دار در فضای سبز شهری
 • عضو کمیته علمی و اجرایی نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران
 • داوری ۱۰ خلاصه مقاله در نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران
 • داوری ۹ مقاله کامل در نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران
 • داوری ۱۲ مقاله علمی پژوهشی
 • داوری ۵ گزارش نهایی طرحهای خاتمه یافته
 • داوری ۲ دستاورد ترویجی
 • چاپ مقاله ای تحت عنوان تعیین بهترین تیمار در افزایش جوانه زنی پنج گیاه دارویی
 • چاپ مقاله ای اثر ژیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد ، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی
 • چاپ مقاله ای تحت عنوان شکست خواب و نحوه جوانه زنی بذرهای سریش زرین با روشهای فیزیکی و شیمیایی
 • چاپ مقاله ای تحت عنوان بررسی اثر تیمار های هورمونی و مکانیکی بر خواب شکنی بذر های گیاه دارویی سریش طناز
 • چاپ مقاله ای تحت عنوان بررسی فنولوژی برخی سوزنی برگان باغ گیاه شناسی ملی ایران
 • چاپ مقاله ای تحت عنوان بررسی استقرار برخی از گونه های بومی تیره گل سرخیان در باغ گیاهشناسی ملی ایران در مجله علمی ترویجی حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
 • تالیف کتاب مطالعه فنولوژی درختان و درختچه های پهن برگ زینتی باغ گیاه شناسی ملی ایران
 • تالیف کتاب معرفی گیاهان پیازی بومی ایران (جلد اول)
 • همکاری در تالیف کتاب Red Data book of Iran به قلم زیبا جمزاد و عادل جلیلی
 • همکاری در تالیف کتابچه باغ گیاهشناسی ملی ایران , انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور