رویداد این هفته شتابدهنده وستا

موضوع این هفته : بازدید ۲ شرکت اسپانیایی JUST GREEN و RDK از زیست بوم وستا 

 

شنبه ۰۳/۲۷ ساعت ۱۰ الی ۱۲

محل برگزاری : سالن شتابدهی مهندس سعیدی

اسکرول به بالا