سرمایه گذاری

مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا به عنوان یک شتابدهنده بستری مناسب برای ارتباط میان صاحبان ایده و نوآوران با صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران می باشد.

سرمایه پذیران:

افراد تیم ها و شرکت هایی که نیاز به جذب سرمایه دارند می توانند با تکمیل فرم جذب و پذیرش در وبسایت مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا و اعلام میزان دقیق سرمایه مورد نیاز خود در جلسات معارفه و داوری شرکت نموده و با سرمایه گذاران مورد نظر خود در قالب های مختلف ارتباط برقرار نمیاند.

سرمایه گذاران:

دغدغه اصلی سرمایه گذاران در اکوسیستم نوآوری سنج و ارزیابی علمی و قابل اعتماد طرح ها و ایده های جدید می باشد از این رو مرکز نوآوری باز و انتقال قناوری وستا با بررسی و پایش مدون ایده ها و طرح های نوآورانه و همچنین ارزیابی و کنترل مدون تیم ها و شرکت های مستقر در مجموعه فرآینده تصمیم گیری و سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران تسهیل می نماید.

انواع روش های سرمایه گذاری شامل :

  • سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم
  • سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت
  • سرمایه گذاری رویالتی (ROYALTY)
  • سرمایه گذاری BOT(build operate transfer) -BOO(build own operate) -BRT(build lease transfer) -BOLT(build lease operate transfer)
  • سرمایه گذاری مشترک (joint venture)

علاقه مندان به سرمایه گذاری در طرح ها و ایده های نوآورانه می توانند از طریق فرم سرمایه گذاری در وبسایت مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا اطلاعات خود را وارد نموده و در جلسات مربوط به معارفه ی طرح ها و ایده های نوآورانه شرکت نمایند

اسکرول به بالا