دکتر ندا نیک وش

دکتر ندا نیک‌وش

بنیانگذار مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا

مهندس مسعود مجیدی

مدیر عامل شرکت Westatech (GmbH)​

مهندس مسعود مجیدی
پروفسور علیرضا خرازی پور

پروفسور علیرضا خرازی پور​

مشاور عالی مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا

مهندس شیرین کواکبی

مدیر داخلی مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا

مهندس شیرین کواکبی
دکتر آرش میرزایی

دکتر آرش میرزایی

مدیر مرکز آموزش عالی وستا

مجموعه وستا با احترام قدر دانی می کند از مردی که از اولین جرقه ی ظهور وستا حضور پررنگ و ارزشمندی داشته. بدین منظور شناسنامه ی سالن شتابدهی به نام این عضو همیشه حاضر ثبت گردیده تا پیشکشی باشد فروتناننه از مجموعه ی وستا به یاد اولین حضور و آخرین نفس هایی که در همین سالن جاودانه شد.

مرحوم مهندس سعیدی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | عمومی | مبین سلیمی | بازدید: 360 | 1713703140