اعضا تیم وستا

​افرادی که درحال حاضر در پروژه ­های تیم ما همکاری می­کنند
بنیانگذار مرکز وستا

پروفسور علیرضا خرازی پور

بنیانگذار مرکز وستا

دکتر ندا نیک وش

مدیر داخلی

مهندس شیرین کواکبی

مدیر عامل شرکت Westatech (GmbH)

مهندس مسعود مجیدی

مرحوم مهندس سعیدی

مجموعه وستا با احترام قدر دانی می کند از مردی که از اولین جرقه ی ظهور وستا حضور پررنگ و ارزشمندی داشته. بدین منظور شناسنامه ی سالن شتابدهی به نام این عضو همیشه حاضر ثبت گردیده تا پیشکشی باشد فروتناننه از مجموعه ی وستا به یاد اولین حضور و آخرین نفسهایی که در همین سالن جاودانه شد.

اسکرول به بالا