دکتر محمد تقی امانپور

دکتر محمد تقی امانپور

مشاور و منتور

 • لیسانس مهندسی تکنولوژی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فوق لیسانس مدیریت و “دارای دانشنامه معادل دکتری در مدیریت استراتژیک”
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • دارای دانشنامه معادل دکتری در مدیریت استراتژیک(وی پس از ادامه تحصیل در رشته های اقتصادی و مدیریت در مقطع دکتری و رها سازی نیمه کاره به دلیل اشتغال نهایتاً موفق به اخذ دانشنامه معادل دکتری در حوزه مدیریت استراتژیک گردیده است)
 • عضو فعال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • عضو فعال مرکزیت نهضت دانشجویی کشور در دهه پنجاه در مبارزه با نظام ستم شاهی پهلوی
 • دو بار دستگیری و زندان در کمیته مشترک شهربانی و ساواک و زندان قصر
 • نماینده نخست وزیر در ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیئت موسس جهاد سازندگی کشور
 • موسس و عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی خوزستان
 • عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور
 • پایه گذاری پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی و رئیس ستاد مرکزی
 • بنیانگذار مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی و حمایت همه جانبه از تولید فناوری های روزآمد مهندسی بویژه در بخش دفاعی و فضائی
 • مسئول و بنیانگذاز صنایع روستایی کشور
 • معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت جهاد سازندگی
 • معاون وزیر در آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی بمدت ۱۴ سال (اولین، آخرین و تنها معاون آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی)
 • مشاور عالی وزیر نفت در امور صنعتی و رئیس هیئت مدیره شرکت کالای نفت بمدت ۴ سال