حفاظت گران چوب پارس

حفاظت گران چوب پارس


Wood preservers of Persia

نام شرکت: حفاظت گران چوب پارس

نوع شرکت: دانش بنیان

مديرعامل: دکتر داود افهامی (دکترای صنایع چوب و کاغذ)

اعضای تيم استارتاپ: داود افهامی، پیمان احمدی، مرضیه شریفات، مائده علیزاده،

شاهین سهرابی، محمد بهمنی، محمد مهدی فلاحی، پویا ایمانیان، وحید حیدری، میر احمد سیدی

محصولات توليدی: چوب های روغن گرمایی شده (Frywood)، انواع رنگ های پوششی گیاهی

معرفی حفاظت گران چوب پارس

شرکت حفاظت گران چوب پارس از سال ۱۳۹۹ در مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا شروع به فعالیت کرده است. همچنین تولید انواع چوب های اصلاح شده با تیمار حرارتی، مونومرهای رزینی و همچنین چوب های اشباع شده با مواد حفاظتی و کندسوز کننده، از اهم فعالیت های این شرکت است.
ساخت و فرمول بندی انواع پوشش های روغنی سطح چوب به منظور حفاظت از آن در برابر عوامل جوی بیرون از ساختمان نیز از فعالیت های دیگر شرکت است. در این روش به دلیل حفظ ساختار چوب و پر شدن حفرات و دیواره سلولی با روغن دوام بیولوژیکی چوب ها نسبت به سایر محصولات موجود بالاتر می رود.

کارگاه حفاظت گران چوب پارس1
کارگاه حفاظت گران چوب پارس
کارگاه حفاظت گران چوب پارس2

کارگاه
حفاظت گران
چوب پارس

دکتر داود افهامی

دکتر داود افهامی

موسس و مدیرعامل شرکت حفاظت گران چوب پارس
دكتري مشترک دانشگاه تهران- دانشگاه مونپلیه فرانسه در رشته مهندسی علوم چوب 
سوابق کاری:
۱- استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از خرداد ۹۵ تاکنون 
۲- مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۸ <
۳-نائب رئیس انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ ایران از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰<
۴- موسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان حفاطت گران چوب پارس از سال ۱۴۰۰<
۵- مدرس مهمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي در زمينه درس هاي چوب خشك كني، حفاظت چوب و چوب شناسي،
 زبان تخصصي، حفاظت كار و ايمني و کنترل کیفیت در صنایع چوب از سال ۸۷ تا ۹۱.   
۶- مدرس مهمان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در زمينه درس چوب شناسي.  
۷- مدرس مهمان دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از سال ۹۲ تا کنون در زمینه درس های مورفولوژی الیاف
حفاظت چوب، عوامل مخرب و مسائل ویژه. 
۸- مدرس مهمان در موسسه آموزش عالی ساعی گرگان در زمینه دروس حفاظت ایمنی، چوب شناسی. 
۹- مجري طرح های پژوهشی بین المللی و ملی مختلف با مرکز مطالعات علمی بین المللی وزارت علوم و همچنین صندوق
 حمایت از فناوران و پژوهشگران

سوابق پژوهشی :Efhamisisi, D., Thevenon, M.-F., Hamzeh, Y., Karimi, A.-N., Pizzi, A., & Pourtahmasi, K. (2016). Induced
 tannin adhesive by boric acid addition and its effect on bonding quality and biological performance of
 poplar plywood. ACS Sustainable Chemistry and Enginering, 2016, 4, 2734−2740.
Efhamisisi, D., Thevenon, M.-F., Hamzeh, Y., Pizzi, A., Karimi, A.-N., & Pourtahmasi, K. (2017) Tannin-boron
 complex as a preservative for 3-ply beech plywoods designed for humid conditions. Holzforschung,
 Volume 71, Issue 3: DOI 10.1515/hf-2016-0130.
Shirmohammadli, Y., Efhamisisi, D., & Pizzi, A. (2018). Tannins as a sustainable raw material for green
 chemistry: A review. Industrial crops and products, 126, 316-332.
Mastouri, A., Efhamisisi, D., Shirmohammadli, Y., & Oladi, R. (2021). Physicochemical properties of
 thermally treated poplar wood in silicone and rapeseed oils: A comparative study. Journal of Building
 Engineering, 43, 102511.
Osvaldova, L. M., Mitrenga, P., Jancik, J., Titko, M., Efhamisisi, D., & Košútová, K. (2022). Fire behaviour of
 treated insulation fibreboards and predictions of its future development based on natural aging
 simulation. Frontiers in Materials, 9, 891167.
Mastouri, A., Azadfallah, M., Rezaei, F., Tarmian, A., Efhamisisi, D., Mahmoudkia, M., & Corcione, C. E.
 (2023). Kinetic studies on photo-degradation of thermally-treated spruce wood during natural weathering:
 Surface performance, lignin and cellulose crystallinity. Construction and Building Materials, 392, 131923.
رتبه google scholar

کتاب های منتشر شده:


Tagheyari, H. R. & Efhami Sisi, D. 2012. The Effects of Tree-Alfalfa Intercropped Systems on Wood Quality
 in Temperate Regions. 65-86. In: Kaonga, M. L. (Eds.). Agroforestry for Biodiversity and Ecosystem
 Services – Science and Practice. InTech Press, 164p.


تخریب چوب، حفاظت و نگهداری از آن، مترجم داود افهامی سیسی، انتشارات دانشگاه تهران، تعداد صفحات. ۴۰۰ صفحه.

محصولات

پروژه

ارتباط با چوب پارس

شماره تماس: ۰۹۱۲۷۹۸۲۰۷۰– ۰۹۳۵۶۹۹۶۷۲۴
اینستاگرام: woodpersia.ir
اینستاگرام: wood_preservers_of_persia