دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری

دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری

منتور کسب و کار

 • دکترا زمین شناسی_ رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • کارشناسی ارشد زمین شناسی_ رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • کارشناس زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دیپلم تجربی از دبیرستان میثاق اندیشه
 • نماینده پارک در استانداری تهران
 • نماینده پارک در سازمان اوقاف و امور خیریه
 • نماینده پارک در شهرداری تهران
 • نماینده پارک در بنیاد علوی
 • نماینده رئیس پارک در مدیریت کیفیت
 • رئیس کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت سبز پارک
 • رئیس کمیته معماری و شهرسازی پارک
 • مشاور توسعه همکاریهای فناورانه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با استان های البرز، قزوین، تهران و قم مشاور فناوری منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
 • معاون فناوری علمی_اجرائی پارک علم و فناوری البرز
 • مدیر بازاریابی، پروژه یابی و تجاری سازی علمی_اجرائی پارک علم و فناوری البرز
 • کارشناس نظارت و ارزیابی اجرائی پارک علم و فناوری البرز
 • مقایسه نتایج مدلهای تجربی و واقعی
 • توسعه پایدار و جاذبه های گردشگری شهرستان ابرکوه
 • بررسی ژئوتوریسم رسوبی مناطق بیابانی ایران و حفظ توسعه پایدار
 • محاسبه مقدار فرسایش رودخانه شور در شمال مسجدسلیمان با استفاده از مدل های EPM و PSIAC و مقایسه با داده های ایستگاه رسوب سنجی
 • بررسی ویژگی های اکوتوریسمی تالاب میقان در راستای حفظ توسعه پایدار
 • بررسی تأثیر بتن بر روی پایداری تالابها
 • بررسی جاذبه های ؤئوتوریسمی شهر بابک در پتانسیل بالقوه زمین گردشگری دریاچه های ایران با نگاهی به دریاچه چورت
 • بررسی تأثیر استفاده از زئولیت بر آب بندی بتن
 • کاهش اثرات مخرب سیمان توسط زئولیت در تالاب انزلی در راستای توسعه پایدار
 • رده بندی پدیده های زمین شناسی استان گیلان از دیدگاه ژئوتوریسم