دکتر آرش میرزایی

دکتر آرش میرزایی

منتور کسب و کار

 • آینده برِآیند متناقض هاست ناشر: فرنچ تودی (بخش فرنچ فیوچرز) ، مقاله ای اختصاصی برای نشریه آنلاین فرنچ تودی www.frenchtoday.ir
 • اهمیت و ضرورت ایجاد مراکز تخصصی مشاوره مشاغل خرد و خانگی (در دست اقدام) به سفارش جهاددانشگاهی
 • اهمیت و ضرورت ایجاد دپارتمان های ارتباط بین صنعت و مشاغل خانگی جهاددانشگاهی استان البرز
 • مدرس و مشاور شرکت ایران خودرو
 • مشاور اقتصادی صنعتی گلرنگ
 • مدیرعامل و مؤسس شرکت دانش فرآیند ناب (مدرسه کسب و کار تیدا)
 • مشاوره توسعه پایدار و آینده پژوهی اتاق بازرگانی استان البرز
 • مشاور استاندارد استان البرز
 • مشاوره استراتژیست توسعه سازمانی و بهره وری گروه تبلیغاتی TGC
 • مشاور توسعه و اتصال به بازار طرح ملی ساماندهی مشاغل خانگی
 • عضو هیئت مدیره تعاونی مشاغل خانگی
 • مشاور بازاریابی و توسعه فروش فروشگاه های بهداشتی ساختمان باتیس www.batisshop.ir
 • مشاور بازاریابی و توسعه فروش شرکت بازرگانی واته www.wateco.i
 • مشاور توسعه و استراتژیست مدرسه هوانوردی آسمان ایرانیان
 • مشاور و استراتژیست کارآفرینی در مناطق محروم کشور بنیاد علوی
 • بانک تجارت سرپرستی گیلان،قم،سمنان،کرمان
 • بیمه سلامت استان البرز
 • سازمان سنجش آموزش کشور آموزش بهره وری سازمان برای مدیران ارشد
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور البرز
 • شرکت ملی نفت ایران
 • فرودگاه مهرآباد
 • دوره اصول و فنون مذاکره برای مدیران صنایع سلولزی ماریناسان (هلدینگ گلرنگ)
 • مشاوره تجاری سازی فناوری دانشگاه علمی کاربردی استان البرز
 • مشاوره راهبردی معاون فرهنگی وزارت علوم
 • دانشگاه خوارزمی
 • سازمان بهزیستی البرز
 • آینده برِآیند متناقض هاست ناشر: فرنچ تودی (بخش فرنچ فیوچرز) ، مقاله ای اختصاصی برای نشریه آنلاین فرنچ تودی www.frenchtoday.ir
 • اهمیت و ضرورت ایجاد مراکز تخصصی مشاوره مشاغل خرد و خانگی (در دست اقدام) به سفارش جهاددانشگاهی
 • اهمیت و ضرورت ایجاد دپارتمان های ارتباط بین صنعت و مشاغل خانگی جهاددانشگاهی استان البرز